งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ